Aktualności

KORONAWIRUS!!!

Zarządzenie Rektora PWSZ w sprawie zaleceń dot. wymogów maksymalnego bezpieczeństwa studentów i pracowników podczas prowadzenia zajęć w siedzibie Uczelni Zarządzenie Rektora PWSZ w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020-2021 z dn....