Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów Wydziału Politechnicznego, a w szczególności kierunku Elektrotechnika
do uczestnictwa w Kole Naukowym VOLT.
 
Koło Naukowe VOLT działa od 2013 roku i jest formą aktywności naukowej studentów zwiększającą zainteresowania związane
z działalnością naukowo-dydaktyczną kierunku Elektrotechnika.
 
Celem Koła Naukowego VOLT jest rozwój zainteresowań studentów problematyką z zakresu elektroenergetyki, odnawialnych
źródeł energii elektrycznej oraz automatyki i metrologii.

 

opiekun koła – mgr inż. Dominik Wojtaszczyk