Wymiana międzynarodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu to uczelnia w pełni europejska, otwarta na współpracę z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Obecnie jest ich już ponad 30 i przybywają kolejne. Konstruowanie międzynarodowej ścieżki studiów umożliwia Europej­ski System Transferu Punktów, w skrócie zwany ECTS, a obcojęzyczne programy studiów i specjalistyczne lektoraty przygotowują do podjęcia nauki za granicą.

Program Erasmus+ adresowany jest do studentów, pracowników i absolwentów szkół wyższych z 35 krajów europejskich. Umożliwia przede wszystkim studentom odbywanie części studiów i praktyk zawodowych w uczelniach partnerskich, łącznie od 2 do 12 miesięcy.

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Osoby wyjeżdżające za granicę w ramach programu otrzymują stypendium w wysokości od 300 do 600 euro miesięcznie w zależności od kraju, do którego się udają.

Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu za granicę zarówno w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych jak i w celach szkoleniowych.

Udział uczelni w programie Erasmus+ umożliwia studentom wyjazdy:

– do zagranicznych uczleni partnerskich (z którymi kaliska PWSZ ma podpisane umowy inter-instytucjonalne) w celu realizacji części studiów (od 3-12 miesięcy)

– na praktykę ( od 2-12 miesiecy) do zagranicznych instytucji w celu realizacji praktyk/staży (w tym staży absolwenckich)

Więcej na http://www.pwsz.kalisz.pl zakładka Erasmus+

Wszelkich informacji udziela Ewa Gonçalves e.swiadkowska@pwsz.kalisz.pl  Biuro Współpracy z Zagranicą, p.40, Nowy Świat 4, tel. 627679566.