Dziekanat Katedry Elektrotechniki

Kierownik Dziekanatu

mgr Halina Warsiewicz

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 129
tel. (62) 76 79 682

Studia stacjonarne i niestacjonarne

inż. Izabela Starzonek

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 555

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Piątek: 10:00 – 14:00

Piątek (zjazdowy): 10:00 – 15:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 – 14:00

W okresie pandemii Dziekanat Wydziału Politechnicznego czynny jest w godzinach 10.00-12.00.

W oparciu o Zarządzenie Nr 0300.68.V.2020 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 27 maja 2020 roku paragraf 8 prosimy o to aby:

– korzystać z drogi kontaktu mailowego lub telefonicznego,

– ograniczyć wizyty w Dziekanacie do niezbędnego minimum,

– umawiać się na wizyty w Dziekanacie telefonicznie lub mailowo na konkretny dzień i godzinę,

– podczas wizyty w Dziekanacie zasłaniać usta i nos (maseczka, przyłbica) i dezynfekować ręce lub zakładać rękawiczki jednorazowe,

– wchodzić do Dziekanatu pojedynczo,

– czekając na wejście do Dziekanatu zachować odstęp 2 m od innych osób.

 

Ważność legitymacji studenckich
Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Nie ma więc obowiązku osobistej wizyty  w uczelni, aby przedłużyć ważności legitymacji. 

Dodatkowo wyjaśniamy, iż mLegitymacja studencka (aplikacja mobilna) jest ważna w okresie ważności elektronicznej legitymacji studenckiej.

W związku ze zmianą nazwy uczelni z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego uprzejmie informujemy o przeprowadzonej konwersji kont w usłudze Office365. Dotychczas wszyscy pracownicy dydaktyczni oraz studenci uczelni posiadali konta w usłudze Office365 utworzone w oparciu o domenę @pwsz-kalisz.edu.pl.
W związku ze zmianą nazwy uczelni została zarejestrowana nowa domena @akademiakaliska.edu.pl.
W dniu 23/09/2020 roku przeprowadzono konwersję istniejących kont z domeny @pwsz-kalisz.edu.pl do domeny @akademiakaliska.edu.pl. Oznacza to zmianę sposobu logowania oraz głównego adresu email.
Stan poprzedni (przed konwersją):
login/główny adres email posiadacza konta był w postaci konto@pwsz-kalisz.edu.pl;
login/główny adres email dla pracownika dydaktycznego był w postaci  i.nazwisko@pwsz-kalisz.edu.pl;
login/główny adres email dla studenta był w postaci nr-albumu@pwsz-kalisz.edu.pl;
login/główny adres email dla studenta studiów podyplomowych był w postaci SP-xxxx@pwsz-kalisz.edu.pl;
Stan obecny (po konwersji):
login/główny adres email posiadacza konta jest w postaci konto@akademiakaliska.edu.pl;
login/główny adres email dla pracownika dydaktycznego jest w postaci  i.nazwisko@akademiakaliska.edu.pl;
login/główny adres email dla studenta jest w postaci  nr-albumu@akademiakaliska.edu.pl;
login/główny adres email dla studenta studiów podyplomowych jest w postaci SP-xxxx@akademiakaliska.edu.pl;

Po konwersji posiadacz konta ma główny adres email w postaci konto@akademiakaliska.edu.pl
oraz alias w postaci  konto@pwsz-kalisz.edu.pl co oznacza, że będzie odbierał emaile wysyłane do niego
na nowy oraz stary adres email. Zachowa dostęp do usług Office365 takich jak:
Outlook,Word,Excel,PowerPoint, Teams,Forms,Stream, OneDrive,OneNote,SharePoint  itd., oraz danych w nich
przechowywanych (emaile,  dokumenty , kontakty, grupy).

W tym miejscu znajduje się Instrukcja logowania do usługi Office 365.

Instrukcja logowania do usługi Office 365 dla studentów I roku

Druki do pobrania:

Oświadczenie-zdalne-zaliczenia-i-egzaminy

(oświadczenie należy pobrać, podpisać, zeskanować i wysłać do Dziekanatu)

Podanie do Dziekana

Podanie do Rektora

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademii Kaliskiej.

informacja dla studentów I roku

UWAGA studenci IV roku!

Do dnia 28.02.2021 r. w dziekanacie Wydziału Politechnicznego należy złożyć następujące dokumenty:
  • ewentualne karty uzupełnień,
  • egzemplarz pracy dyplomowej drukowany dwustronnie w miękkiej oprawie trwale złączony (wraz z oryginałem tematu (karty) pracy dyplomowej, oświadczeniem dyplomanta oraz z podpisaną płytą zawierającą pracę dyplomową studenta przyklejoną do środka okładki),
  • prośbę o wyznaczenie terminu obrony (druk dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce danego kierunku),
  • dowód wpłaty za dyplom
Dziekan na wniosek studenta (zaopiniowany przez promotora) może w wyjątkowym, uzasadnionym przypadku przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie więcej niż o:
  1. 3 miesiące od terminów określonych na studiach inżynierskich
  2. 2 miesiące od terminów określonych na studiach magisterskich
Studenci, którzy do 28.02.2021 r. nie złożą prac dyplomowych bądź podań zostaną skreśleni z listy studentów!!!