Dziekanat Katedry Elektrotechniki

mgr Anna Ratajczyk

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 580

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Piątek: 10:00 – 14:00

Piątek (zjazdowy): 10:00 – 15:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 – 14:00

UWAGA dyplomanci!

Do dnia 28.02.2019r. w dziekanacie Wydziału Politechnicznego należy złożyć następujące dokumenty:

  • indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta wraz z wpisami za 7 semestrów studiów,
  • egzemplarz pracy dyplomowej drukowany dwustronnie w miękkiej oprawie (wraz z oryginałem tematu (karty) pracy dyplomowej, oświadczeniem dyplomanta oraz z podpisaną płytą zawierającą pracę dyplomową studenta przyklejoną do środka okładki),
  • dokumenty (tj. prośba o wyznaczenie terminu obrony, fiszka bibliograficzna),
  • dowód wpłaty za dyplom – 60 zł,
  • 4 zdjęcia do dyplomu w stroju galowym – format 4,5 x 6,5 (zdjęcia należy podpisać na odwrocie i złożyć w podpisanej kopercie).

Warunkiem złożenia podania do Dziekana o przedłużenie oddania pracy dyplomowej (maksymalny okres przedłużenia to 4 miesiące, podanie powinno zawierać opinię promotora) jest złożenie w Dziekanacie indeksu wraz z wpisami za wszystkie semestry studiów.

Studenci, którzy do 28.02.2019r. nie złożą indeksów i prac dyplomowych bądź podań zostaną skreśleni z listy studentów!

Kolejne przedłużenie to podanie do Rektora PWSZ, które składa się w kancelarii na ul. Nowy Świat 4. Rektor, na wniosek studenta, w uzasadnionych przypadkach może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej o kolejne 4 miesiące. Podanie to także powinno zawierać opinię promotora.