Zobacz prace dyplomowe studentów elektrotechniki

Rok akademicki 2016/17

1. Sterowanie numeryczne maszyn na przykładzie urządzenia perforującego

2. Sterowanie sztuczną dłonią za pomocą mikrokontrolera ATmega2560

3. Trzyosiowy model robota typu SCARA.

4. Sterowanie nadążne ogniwami słonecznymi

5. Praktyczne zastosowanie sterownika Siemens LOGO! – model bramy przesuwnej.

6. Automatyczne i zdalne sterowanie urządzeniami domowymi

7. Wykorzystanie sterowników PLC do sterowania pracą windy

8. System monitoringu parametrów paneli fotowoltaicznych

9. Budowa przemiennika częstotliwości napięcia o sterowaniu PWM

Rok akademicki 2017/18

1. Pomiar natężenia oświetlenia

2. Ramię robota

3. Sortownik kolorów

4. Stanowisko do pomiaru ciśnienia sprężonego gazu z uwzględnieniem zakłóceń sygnału elektrycznego

5. Sterowanie systemem parkingowym za pomocą sterownika programowalnego

6. Interfejs portu szeregowego z łączem optycznym

7. Opracowanie układu automatycznego sterowania stanowiska laboratoryjnego do regulacji poziomu cieczy

8. Podajnik taśmowy do segregacji krążków metalowych i plastikowych

9. Automatyczne zabezpieczenie przed zagrożeniami maszynowymi

Rok akademicki 2018/19

1. Kompensacja mocy biernej – stanowisko badawcze

2. Ochrona przeciwporażeniowa w zakładach opieki zdrowotnej

3. Półautomatyczna nawijarka transformatorów impulsowych z dedykowaną aplikacją

4. Stanowisko do badań modułów fotowoltaicznych

5. Wykorzystanie technologii open hardware do sterowania instalacjami budynku inteligentnego

6. Zabezpieczenie silnika indukcyjnego z wykorzystaniem mikroprocesorowego przekaźnika programowalnego