Plany studiów na kierunku Elektrotechnika dla specjalności:

Automatyka i metrologia

Elektroenergetyka