Sylabusy modułów kształcenia/przedmiotów kierunku Elektrotechnika

Cykl kształcenia 2016-2020, studia stacjonarne:

semestr VII
Seminarium dyplomowe
Praca dyplomowa
Praktyka dyplomowa

Cykl kształcenia 2016-2020, studia niestacjonarne:

semestr VII
Seminarium dyplomowe
Praca dyplomowa
Praktyka dyplomowa