Kadra dydaktyczna:

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow – Kierownik katedry Elektrotechniki
 • dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak
 • dr hab. Andrzej Młodak
 • dr hab. Krzysztof Walczak
 • dr inż. Piotr Czarnywojtek – Prodziekan Wydziału Politechnicznego
 • dr Karol Deręgowski
 • dr inż. Dariusz Kasprzak
 • dr Józef Kolański
 • dr inż. Stefan Kołodziński
 • dr Ryszard Maciejewski – Dziekan Wydziału Politechnicznego
 • dr Jarosław Mikołajski
 • dr inż. Zenon Ociepa
 • dr inż. Andrzej Purczyński
 • dr inż. Radosław Pytliński – Prodziekan Wydziału Politechnicznego
 • mgr inż. Krystyna Baran
 • mgr inż. Tadeusz Duras
 • mgr Paweł Gołębiak
 • mgr inż. Sławomira Janiak
 • mgr Izabela Kolasińska
 • mgr inż. Karol Konecki
 • mgr inż. Wojciech Łukasznonek
 • mgr inż. Daria Mazurek
 • mgr inż. Izabela Nałęcz
 • mgr inż. Jurij Owczynnikow
 • mgr inż. Artur Sysiak
 • mgr inż. Dominik Wojtaszczyk