Ocena weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia,

analiza ankiet studenckich

1. Wyniki badania ankietowego zajęć dydaktycznychw semestrze letnim 2017/18 – zobacz raport pdf